מביטויי יצירתו של המרכז הספרותי העברי בארץ־ישראל: מקור ותרגום.