המשכיות, שינוי וקיטוב

המשכיות , שינוי וקיטוב נורמות התנהגות ואורחות חיים הדיוקן הרוחני תרבותי של המושבות היה בראשיתו דתי מסורתי מובהק , גם באורח החיים וגם בנורמות ההתנהגות , אף כי לא היה זה אורח חיים חרדי . אך תהליכים כלכליים וחברתיים שחלו בקהילת המושבות במרוצת התקופה הביאו כבר בדור הראשון שינוי באורח החיים . האוטופיה הדתית של הקמת מושבה יהודית החיה לפי ההלכה לא התממשה אפילו במושבות בעלות צביון דתי מובהק . על התהליכים הנוגדים צביון זה יעידו הרשמים הסותרים : "בזכרון יעקב מצאתי ביום השבת קולוניסתים מטילים סביב לבית הכנסת והבית ריק מאדם , " דיווח א"ש הירשברג ממסעו ב . 1901 מאידך גיסא החליט ועד המושבה פתח תקוה ב 1906 כי על הפועלים לחתום על התחייבות "לא לחלל את השבת ... לא ללכת מחוץ לתחום השבת ולבוא אל בית הכנסת בשבת וביום טוב . " התמורות באורח החיים במושבות , בעיקר בקרב בני הדור השני ובעקבות הופעתם של יסודות חברתיים מאורגנים , בעלי תודעה לאומית חילונית ואורח חיים "חופשי , " החלו לחדד את הקיטוב הרעיוני והתרבותי בין היישוב החדש לבין היישוב הישן . דחיקתו של היישוב הישן לשולי הפעילות הכלכלית והארגונית לקראת סוף ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור