מפלגות הפועלים הארץ־ישראליות. למעלה: הוועידה הרביעית של "הפועל הצעיר?,"? יפו ?.1908? למטה: מערכת "האחדות?,"? מאי ?;1911? למטה, מימין לשמאל: יצחק בן צבי, דוד בן גוריון, י"ח ברנר. למעלה, מימין לשמאל: אהרן ראובני ויעקב זרובבל.