14. ארגון היישוב: מארגון עדתי ומקומי לראשיתה של התארגנות כלל־ארצית