חזית בניין הגימנסיה הרצליה ב־?.1910? הגימנסיה היתה מרכז החיים התרבותיים בעיר העברית הראשונה.