יפו כמרכז היישוב החדש

יפו כמרכז היישוב החדש פו כנמל ועיר מסחר מגמות התפתחותו של היישוב היהודי ביפו בתקופה זו היו שונות . יפו השתלבה בסחר הפנימי והבינלאומי של ארץ ישראל והיתה עיר נמל ו"מלון לילה" בזעיר אנפין , עיר בעלת אופי קוסמופוליטי . עצמאותה הכלכלית ושגשוגה יצרו בה אווירה חופשית וסובלנית , שנבעה במידה רבה מן הרוב המוחלט של בני העדה הספרדית ה"מערבית" בעיר ער סוף המאה התשע עשרה . היישוב היהודי ביפו קיבל צביון של יישוב חדש בדפוסיו החברתיים והתרבותיים ובמגמות החילון וה"התמערבות" שלו , וכל אלה הושפעו מכך שיפו היתה רחוקה ממרכז השלטון העות'מאני בארץ וכן ממרכזי השמרנות והקנאות הדתית , המוסלמית והיהודית כאחד . פה ביפו כולם משכילים . כולם נבונים , כולם יודעים להתנהג עפ"י המדה החדשה או כמנהג היהודים המתקנים באייראפא . וכמעט לא נכר פני יהודי כיהודי א '' י וכל העוכר בשוקי יפו יראה בעיניו איירפאים ממש . כך תיאר , בהפרזה לא מעטה , העיתון "חבצלת" את ה"אירופיזאציה" של יפו בשנת תרנ"א ( 1891 ) באורח החיים ובסגנון החיים . כנגד זאת , ואף שיפו הפכה למרכז של פעילות ציבורית , פוליטית ותרבותית של היישוב החדש לגווניו , היו שראו ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור