13. העליות בשנים 1914-1882 ותרומתן להתפתחות היישוב היהודי העירוני