הגליל היה הקרקע להתפתחות הטיפוסים השונים של ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ־ישראל. מלמעלה למטה ו יסוד המעלה ו ?:1883? יבנאל, ?11906? וחוות כנרת (תצלום משנת ?.(1914?