מושבות "חוגבי ציץ" ומושבות הברון 1891-1882

מושבות "חוגבי ציץ" ומושבות הברון 1891-1882 ארבע המושבות הראשונות בגל הראשון של ההתיישבות החקלאית הוקמו ארבע מושבות על יד אגודות "חובבי ציון : " ראשון לציון הוקמה על אדמת עיון קרא בשטח של כ 3 , 340 דונם על ידי " ועד חלוצי יסוד המעלה , " שחברו בו עולים שהגיעו ארצה בנפרד והתאגדו ביפו ביזמתו של זלמן דוד לבונטין ב 882 ו . 19 . 3 . עשרת המייסדים העולים , בעלי הקרקע , ועוד שש משפחות עניות שנספחו אליהם עלו על הרקע ב . 31 . 7 . 1882 ראש פינה נוסדה על ידי " האגודה ליישוב ארץ ישראל , " שהוקמה בעיירה מוינשטי שברומניה . שליחה , משה דוד שו"ב , רכש עבורה 4 , 000 דונם מאדמת הכפר גיעיני ( גיא אוני ) ב , 24 . 7 . 1822 וקבוצת המתיישבים , שמנתה 22 משפחות 120 ) נפשן , התיישבה במקום בראשית תשרי תרמ"ג . ( 1882 ) המושבה השלישית , זכרון יעקב עמךין , ( הוקמה על ידי "הוועד הראשי של חברות יישוב ארץ ישראל '' בגלץ שברומניה , והמתיישבים עלו על הקרקע ב 2 . 1882 ו . 16 . המושבה הרביעית , יסוד המעלה , נוסדה על ידי חברת "נחלת שדה וכרם" של " חובבי ציון" מפולין ומליטא . אדמת א זביד , 2 , 500 דונם , נרכשה ב , 18 . 8 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור