התמורה במספר התושבים ב־22 יישובים חקלאיים, ?1914-1882?