קרקע, חקלאות ומשטר חברתי

קרקע , חקלאות ומשטר חברתי רכישת קרקעות מאורגנת רכישת קרקע להתיישבות היתה תנאי ראשון להתיישבות עצמה . הרכישה נתפסה כמעניקה זכות מוסרית וזכות משפטית כאחת . עיקר ההשקעות היהודיות בתקופה זו היה ברכישת קרקעות , והצורך ברכישתן היה הגורם הראשון במעלה לכל מאמצי ההתארגנות . מדיניותם של כל המוסדות המיישבים היתה רכישת קרקעות בצורה מאורגנת ואחר כך חלוקתן לבעלים פרטיים . נעשו נסיונות שונים לארגון הרכישות , אך הגורם המרכזי גם בתחום זה היה הברון רוטשילד וחברת יק"א . בסוף 1882 היו בידי יהודים בארץ 22 , 530 דונם ( מהם 12 , 000 בגבולות פתח תקוה ;( עד 1891 היו בירי יהודים בארץ 104 , 630 דונם , וב 218 , 170 — 1900 דונם . בשנת 1914 היו בידי יהודים בארץ 418 , 000 דונם . נוסף על כך היו בידי הברון עוד כ 100 , 000 דונם בעבר הירדן המזרחי וברמת הגולן . הברון רוטשילד וחברת יק"א הם שרכשו במרוצת התקופה את עיקר הקרקעות . ( למן 1891 עשה זאת הברון באמצעות "הוועד הארצישראלי , " שהוקם בעקבות המשבר של , 1891-1890 אשר בעקבותיו פסקה רכישת האדמות על ידי "הוועד האודיסאי ( . " הקרן הקיימת רכשה 16 , 380 דונם , "חברת הכשרת הי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור