ביקורו הרביעי של "הנדיב הידוע" בארץ־ישראל, פברואר 1914 י ברכבת לירושלים, בחברת שומרי ראשו, משמאל, השומר אברהם שפירא, בסופו של הביקור העריך הברון כי התפתחותו של היישוב עד כה חייבת תודה הן לכספו הן לרעיון הציוני.