מוסדות החינוך המודרניים ועמדת היישוב הישן: בין תיקון להסתגרות

מוסדות החינוך המודרניים ועמדת היישוב הישן : בין תיקון להסתגרות הביקורת המשכילית משנות השלושים נשמעה בחוגים שונים של החברה היהודית במערב אירופה ביקורת חריפה כלפי אופיו של היישוב בארץ ישראל . במקביל להתגבשות היישוב הישן האשכנזי הלכה הביקורת והתגברה , והמבקרים אף עשו נסיונות פילאנטרופיים לייסד מוסדות סיעוד וחינוך לתיקון הפגמים . לעתים היתה הביקורת חריפה מאוד והסתייגה מערכי הרוח והחברה של היישוב היהודי בארץ ישראל , ולעתים היתה חריפה פחות . הביקורת נעה ממגמות משכיליות אירופיות ועד לגישה אורתודוקסית מתונה , נוסח הניאו אורתודוקסיה שהתחדשה בגרמניה באותן שנים , אולם הכל הסתייגו מן התביעה לקיים "חברת לומדים טוטאלית , " נוסח הפרושים בירושלים . בניגוד שבין תיאוריהם של לודוויג אוגוסט פרנקל ( משנת , ( 1856 ההיסטוריון היינריך גרץ ( משנת ( 1872 והמבקרים מאנגליה סמואל מונ ? וגיו ואשר אשר ( משנת ( 1874 לבין הרעיון של מייסדי "כולל הפרושים" — ד' אמות של הלכה בד' אמות של ארץ ישראל — מתגלה העימות המרכזי בין שתי תפיסות העולם שרווחו בקרב יהודי אירופה במאה התשע עשרה . היה זה עימות בין ביקורת משכילית מודרנית ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור