מוסדות חינוך וישיבות ביישוב הישן

החינוך המסורתי ומוסדותיו מוסדות חינוך וישיבות ביישוב הישן בני הכוללים השונים קיימו בערי ארץ ישראל מוסדות חינוך מן הסוג שהיה נהוג כקהילות מוצאם . ב"חדרים" האשכנזיים , ב"כותאבים" וב"תלמודי תורה" הספרדיים למדו הבנים לימודי קודש מגיל שלוש ועד הגיעם לבגרות . הם החלו בקריאת התפילה , עברו למקרא ולמשנה , ובגיל תשע בערך הגיעו ללימוד גמרא . החינוך שניתן לילדי היישוב הישן לא היה שונה מזה שזכו לו ילדי התפוצות . ילדי האמידים למדו ביחידות מפי מורים פרטיים . החינוך המסורתי היה אחת המטרות המרכזיות בביקורת שהוטחה כנגד החברה המסורתית , אך יש לזכור כי רבים מן המבקרים ראו את המוסדות המסורתיים מנקודת מבט משכילית ונטו לשלול אותם מכל וכל . תמורות בחינוך המסורתי בבגרותם המשיכו הטובים שבין התלמידים האשכנזים ללמוד בפני עצמם בבתי המדרש , ואלה הלכו והתרבו ככל שגדלה האוכלוסייה וככל שנתרבה מספר הכוללים . באמצע המאה התשע עשרה חלו כמה שינויים חשובים במוסדות החינוך המסורתי , חלקם בא בתגובה על ביקורת חריפה מבחוץ , וחלקם — מתוך חשש לסכנה שבחינוך המודרני האלטרנאטיבי . הספרדים אף הנהיגו ב"תלמודי תורה" שלהם לימודי שפות וחש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור