"ביקור חולים הוספיטאל" בעיר העתיקה של ירושלים ? אחד משלושת מוקדי הכוח של כולל הפרושים היה קשור בפעילות הכלכלית של מוסדות החסד והצדקה.