המבנה החברתי והתגבשות ההנהגה

המבנה החברתי והתגבשות ההנהגה מגוון צורות ההתארגנות היישוב היהודי , אף שהיה קטן ומפוזר בכמה קהילות עירוניות בארץ ישראל , היה משופע במגוון של צורות התארגנות . היישוב התפלג לקבוצות ולתת קבוצות , שזיקתן זו לזו היתה מסובכת ומורכבת.- בתחומים מסוימים היתה תלות או כפיפות , ובאחרים — אוטונומיה מוחלטת . במרוצת המאה התשע עשרה גם התפתח תהליך מואץ של ךצנטראליזאציה , בעיקר על רקע כלכלי , וחלו שינויים רבי משמעות ביחסיו של השלטון העות'מאני כלפי הנהגת הקהילות . קשה אפוא לדבר על דפוס כללי של ארגון והנהגה , ויש להתמקד בקבוצות השונות ובדינאמיקה שביניהן . יתרה מזאת , למעשה היו רוב התופעות החברתיות ביישוב הישן צורות חדשות שהתהוו זה מקרוב . למרות דימוי הוותק והמסורת היו הקהילות הספרדיות מזרחיות וקהילות עולי אירופה תופעות מאוחרות , שבהן התמזגו מאפיינים של הקהילה המסורתית עם צורות חדשות . אלו עוצבו מתוך זיקה לתמורות המדיניות והמשפטיות באימפריה העות'מאנית , או על רקע חדירת רעיונות ודפוסים חברתיים מן המערב . קה לכוחות פוליטיים מקומיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור