נשים יהודיות בירושלים עוסקות בטווייה, תפירה ורקמה < גס מלאכות מסורתיות שאפיינו במשך דורות את חלקן של הנשים במשק המשפחתי הלכו וניטשו עם חדירת מוצרי היבוא האירופיים.