פעולות למען הפרודוקטיביזאציה של היישוב

פעולות למען הפרודוקטיביזאציה של היישוב תכניות הפרודוקטיביזאציה ריבוי העולים מארצות מזרח אירופה ומאיזור הים התיכון הוסיף לקהילות ערי הקודש אלפי תושבים שלא נמנו עם העילית הרבנית ולא היו בעלי הון או מקצוע . אל בני שכבות אלו , שסבלו מעוני גדול , פנה המיסיון הנוצרי בפעולות החינוך , הסיעוד והסיוע שלו , ואליהם גם נתכוונו תכניות הפרודוקטיביזאציה של ארגונים יהודיים באירופה ושל נדבנים יחידים . אלה ואלה החלו להשפיע השפעה ניכרת על המתרחש ביישוב למן שנות הארבעים של המאה התשע עשרה . בית רוטשילד ומשה מונטיפיורי עשו מאמצים גדולים להנהיג חינוך מקצועי בארץ ולהפנות חלק מעניי ירושלים ויתר ערי הארץ למלאכה או לחקלאות . כמו כן הם פעלו למען הקמת בתי חולים ומרפאות ולהעלאת רמת הבריאות ביישוב . מאמציו של מונטיפיורי להקים מפעלים שונים להעסיק בהם את עניי ארץ ישראל נשאו אופי פילאנטרופי מובהק , ואף שנבעו מאהבת ארץ ישראל ונעשו בהתמדה מעוררת הערצה , לא הוקמו על בסיס עסקי וראציונאלי . לפיכך לא האריכו ימים כית המלאכה לאריגה שיסד בירושלים בשנת 1854 ויתר המוסדות שיזם או הקים בין שנוח הארבעים לאמצע שנות השבעים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור