הריבוד הכלכלי־חברתי ביישוב הישן

הריבוד הכלכלי חברתי ביישוב הישן )? השתלבות בפעילות הכלכלית הריבוד הכלכלי חברתי של היישוב הישן התפתח במרוצת המאה התשע עשרה בעקבות שורת תהליכים שחלקם היה קשור בתמורות המדיניות והכלכליות הכלליות בארץ ישראל וחלקם היה מיוחד לדרכי היווצרותו של היישוב . האוכלוסייה הספרדית מזרחית הוותיקה , אשר דורות לפני שהחלה חדירת השפעתה של אירופה היתה קשורה בפעילות כלכלית שהתאימה לתנאי הארץ , המשיכה בעיסוקיה , מה גם שבקהילות הספרדיות נועדה ה"חלוקה" אך ורק לתלמידי החכמים . אוכלוסיית האשכנזים , שהלכה וגדלה עם ריבוי העליות ממזרח אירופה וממרכזה , החלה להשתלב בענפים כלכליים שנתחדשו בארץ במאה התשע עשרה . מכיוון שמספר העולים שלא נמנו עם מעמד תלמידי החכמים הלך ורב , ואילו ערכם הכלכלי של סכומי ה"חלוקה" הלך ופחת , השתלבו יוצאי אירופה בפעילות הכלכלית בערי הארץ . מכאן שאין לדבר על מצב עניינים חד משמעי שהוא נכון לכל התקופה , אלא יש לראות בפעילות הכלכלית של אנשי היישוב הישן מערכת דינאמית , שפשטה צורה ולבשה צורה חדשה . הפעילות : לכלית של הספרדים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור