היווצרות פסיפס הכוללים

היווצרות פסיפס הכוללים הפיצול בכוללי החסידים המגמה לשמר את הזיקה הישירה בין התורמים והמאספים ובין מקבלי התמיכה גברה ביישוב הישן , למרות מאמצי הםקוא"מ לשלבה באמצעות "פשרים" ( הסכמים לחלוקת כספים ) בין הקבוצות השונות . בניגוד לדעה המקובלת בספרות המחקר , לא החל הפיצול לכוללים השונים דווקא בירושלים , אלא יש לראות את ראשיתו בעצם קיומן של העדות החסידיות השונות בטבריה ובצפת , עוד בשלהי המאה השמונה עשרה . עדות אלה קיימו זיקה ישירה למערכות התמיכה שלהן ברוסיה הלבנה ובאוקראינה ונפלגו ל"כולל וולין" ול"כולל חב"ד . " לפילוג החסידים סייעו עצם ישיבתם בשתי ערים בגליל , היותם נתיני שתי מלכויות — רוסיה ואוסטריה , ופולמוס ר' שניאור זלמן מליאדי ור' אברהם מקליסק . אך בראש ובראשונה נבע הפיצול מזיקתם המיוחדת של החסידים אל הרבי וחצרו . במשך המאה התשע עשרה הלכו כוללי החסידים והתרבו , עד שבשנות השבעים היו בצפת לבדה 25 כוללים . הפרדות כוללי הפרושים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור