התמיכה בקהילות ארץ־ישראל בראשית המאה התשע־עשרה

התמיכה בקהילות ארץ ישראל בראשית המאה התשע עשרה התמורה באיסוף הכספים בשלהי המאה השמונה עשרה תלך ; תמורה גדולה באיסוף הכספים למען יהודי ארץ ישראל . הארגון המרכזי שעסק עד אז בריכוז כספי התרומות ובהעברתם , ועד "פקידי ארץ ישראל בקושטא , " איבד מכוחו ומהשפעתו , ובד בבד נכנס גורם חדש למערכת התמיכה י איסוף הכספים של התנועה החסידית . ההסדרים שקבעו החסידים שעלו ארצה עם בני תנועתם בחוץ לארץ דמו למה שהתקינו בני החבורות ומייסדי הישיבות בארץ ישראל סמוך לעלייתם , אך עצם עליית חשיבותו של המרכז היהודי במזרח אירופה בתור מקור לכספי התמיכה ביישוב היה חידוש גדול . כמו כן חלה תמורה בהיקף הטריטוריאלי של גביית הכספים , בזהות המהות הרעיונית והמוצא הגיאוגראפי של התומכים והנתמכים , ובעיקר באי תלותו של ארגון התמיכה החדש בהגמוניה של הספרדים . עם גידולה של התנועה התפשטה מערכת התמיכה החסידית ברחבי התפוצה במזרח אירופה והשתלבה בפעולתם של הארגונים הקהילתיים והעל קהילתיים הוותיקים י אולם מערכת זו התבססה בעיקר על הקשר שבין התומכים לנתמכים . מגמה זו התחזקה עוד יותר בראשית המאה התשע עשרה , עם עליית הפרושים ; כוחו של ארגו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור