היישוב הישן בירושלים (1914-1881)

היישוב הישן בירושלים ( 1914-1881 ) חידוש תנופת בניית השכונות משנות השמונים החלה מחדש תנופת התפשטות גיאוגראפית אל מחוץ לגבולות הרובע היהודי בעיר העתיקה , שהמשיכה את קווי ההתפתחות של שנות השבעים והגדילה את תחומי ירושלים הרחק מעבר לגרעין הקדום . תנופה זו אף הרחיבה את השכונות הקיימות — "נחלת שבעה , " "קריה נאמנה" ו"בית יעקב . " בדומה לקודמיהם בשנות השבעים התאגדו מייסרי השכונות בחבורות ותיקנו תקנות מפורטות באשר לסדרי הבנייה , לאופי התשלומים ולאורח החיים בשכונה העתידה . הם אף הקימו את שכונותיהם בתור יחידות אוטונומיות , שהיו אמורות לספק ליושביהן שירותים תרבותיים וחומריים . כך הוקמו "מזכרת משה" ו"אוהל משה" , ( 1882 ) בסיוע קרן מזכרת משה , שהלוותה למייסדים סכומים למימון הבנייה . באותה עת הוקמו שתי שכונות לעולי תימן , "משכנות" ו"כפר השילוח , " בעזרת נדבנים מחוץ לארץ ובתמיכת אגודת "עזרת נידחים" הירושלמית . מעתה הלכו והתרחבו ממדי הבנייה , והשכונות החדשות שהוקמו היו משני סוגים עיקריים ; האחד , הקדשים — בתים שנבנו למגורי עניים בתרומת נדבן או שהוקמו בידי הכוללים , והשני , שכונות של חברות המסחר , שנבנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור