הרובע היהודי בחברון בראשית המאה העשרים; עד שנות השבעים של המאה התשע־עשרה נצטופפו היהודים בתחום המצומצם של שכונתם.