"הולכת ספרי תורה למקום די מאיר בעל הנס ביום י"ב אייר התר"ע ?(1910)? בעיר הקודש טבריה תבנה יתכונן במהרה בימינו אמן" r צילום נדיר הממחיש את הווי החגיגות העממיות שנתחדשו בשנות השישים של המאה התשע־עשרה.