"משכנות שאננים?,"? השכונה היהודית הראשונה שהוקמה מחוץ לחומות ?.(1860)? טחנת הרוח שנועדה לספק פרנסה לתושבים ולהוזיל את מחיר הקמח שבתה ממלאכתה עקב תחרות עם טחנות משוכללות יותר.