התפשטות היישוב הישן אל מחוץ לחומות

התפשטות היישוב הישן אל מחוץ לחומות התפשטות אזורי המגורים עם התגברות העלייה התרחב היישוב הישן בירושלים , וככל שגדל הביקוש לדירות מגורים כן העלו בעלי הבתים הערבים את דמי השכירות . מקומות המגורים סביב המרכז המצומצם של הרובע היהודי הלכו ונתפסו , ונוצר לחץ דמוגראפי וכלכלי להתפשטות אזורי המגורים מעבר לגבולות הרובע . בשנות החמישים הלכה מצוקת הדיור וגברה , ועליה נוסף המחסור הרב שנגרם ביישוב עקב מלחמת קרים , ( 1856-1853 ) אשר ניתקה חלק גדול ממקבלי התמיכה מחוץ לארץ ממקורות מחייתם . בעולם היהודי החלה פעילות פילאנטרופית לסיוע לנפגעי הרעב בארץ ישראל , והצטרפו אליה פעילים ותיקים בתחום זה , בראשם משה מונטיפיורי והברון ג'יימס רה רוטישלד . העיתונות היהודית פרסמה קריאות לאיסוף תרומות ונאספו סכומים נכבדים . בשנת 1854 הגיע לארץ אלברט כהן , שליחו של רוטישלד , ובשנת 1855 הגיע מונטיפיורי בליווי פמליה של בני משפחה ועוזרים , והם התמסדו לפעילות צדקה , לסיוע ולנסיונות לפרודוקטיביזאציה של השכבות העניות בקרב האוכלוסייה היהודית . " משכנות שאננים"  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור