גידולה של קהילת ירושלים

גידולה של קהילת ירושלים בכורתה של ירושלים מתקופת השלטון המצרי תפסה קהילת ירושלים את הבכורה בין הקהילות שבערי היישוב הישן . הקהילות הוותיקות שבחבלי ההר של ארץ ישראל , כמו למשל קהילות חברון או שכם , התפתחו בקצב איטי או שהיישוב היהודי שבהן נתדלדל , ואילו האוכלוסייה היהודית של ירושלים גדלה מכ 3 , 000 נפש בשלהי שנות השלושים לכ 15 , 000 נפש בראשית שנות השמונים . התופעה הבולטת כיותר בגידולה של קהילת ירושלים היתה הגידול המתמיד במספרם של עולי אירופה , אשר ממיעוט של 17 אחוז בשלהי השלטון המצרי הפכו לרוב האוכלוסייה היהודית בעיר . הקהילה האשכנזית התפתחה הודות לעלייה המתמדת מארצות מזרח אירופה , שזרמה ברובה לירושלים — מעטים הגיעו לצפת ולטבריה — וירושלים הפכה להיות מרכז היישוב הישן של האשכנזים . הגידול הדמוגראפי מרבית התהליכים החברתיים והכלכליים שהתרחשו בקהילת ירושלים קשורים בקשר זה או אחר לגידול הדמוגראפי . התרבות האוכלוסייה היתה תלויה , רובה ככולה , בעלייה , מכיוון ששיעור התמותה בירושלים היה גבוה ביותר עקב תנאי התברואה ובשל שכיחותם של מגפות , בצורת ורעב . מהשוואת אומדנות ומפקדים משנות החמישים והשי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור