תמורות בקהילות הספרדיות בגליל

תמורות בקהילות הספרדיות בגליל העלייה מצפון אפריקה בשלהי המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה נמשכה זרימת העולים מארצות המזרח ומצפון אפריקה ושינתה את הרכבן של קהילות הספרדים בארץ ישראל ; במיוחד ניכרה התמורה בערי הגליל . עולי מרוקו , תוניס ואלג'יר הפכו לרוב מניינן של הקהילות , ומשפחות עבו , שושנה , מזרחי , סמחון , סתהון ובהלול נצטרפו לשכבות ההנהגה , לצדן של משפחות הספרדים יוצאי ערי תורכיה , שהבולטת בהן היתה משפחת אבולעפיה . למרות השינוי הזה לא נתפצלו כוללות הספרדים בערי הארץ , ועד לתקופה מאוחרת נשמרה בהן אחדות וריכוזיות . עולים מן הארצות השכנות , מצפון אפריקה ומארצות הבלקן נמשכו דווקא לגליל , בשל הביטחון היחסי שבחסות המושלים המקומיים , אשר לא נשתנה מאז נוסדה טבריה ומאז חודשו היישובים בכפרי הגליל , בימיךאהר אל עמר . כמו כן נהנתה טבריה מחסותה של משפחת פרחי , שהיתה קשורה כשירותים מדיניים וכלכליים עם מושל פל ך צידון . כך הוצג רבי יצחק אבולעפיה , בנו של ר' חיים , מחדש קהילת טבריה , בתיאור מאותה התקופה : מושל ופקיד של שתי העיירות האלה [ צפת וטבריה ] היה ר' יצחק אבולעפיה בתוקף ממשלת השר הגבי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור