ראשיתו של היישוב הישן של יוצאי מזרח אירופה

ראשיתו של היישוב הישן של יוצאי מזרח אירופה מסגרת עצמאית ראשונה בשנות השבעים והשמונים של המאה השמונה עשרה התחיל היישוב הישן של יוצאי אירופה בארץ ישראל להתקיים קיום נפרד . מפנה זה בתולדות קהילות ארץ ישראל חל על רקע הופעתו של הגרעין היישובי המגובש הראשון אשר לא נתמזג עם המבנה החברתי הקיים , אלא יצר מסגרות עצמאיות לקיום קהילה נפרדת . קהילת העולים החסידים נקשרה למערכת איסוף כספים שנתארגנה במזרח אירופה , ולראשונה התאחדו בה זהות אידיאולוגית נפרדת ומוצא טריטוריאלי נבדל . בניגוד לתיאור המקובל בחלק מן הספרות ההיסטורית , לא היתה העלייה לארץ ישראל יסוד עיקרי בתנועת החסידות . אדרבה , אף שנמצאו בין מנהיגי החסידים הראשונים אישים בעלי חזון משיחי , היתה התנועה בעיקרה " גלותית , " כלומר , הווייתם הדתית וזיקתם החברתית של חבריה היו קשורים בהמשכיות הקיום היהודי בגולה . זאת ועוד / חסיד שעלה לישראל נשאר קשור ל"צדיק" ( ה"רבי ( " שלו בחוץ לארץ , וכמעט שלא נמצאו חסידים במזרח אירופה שהיתה להם זיקה ל"צדיק" שעלה לארץ ישראל . ספיחי השפעת השבתאות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור