המעבר לחברה יהודית רבגונית

שקיעת הדומינאנ טיות של הספרדים המעבר לחברה יהודית רבגונית אחת התמורות הבולטות ביישוב היתה המעבר מעליונותה הכמעט מוחלטת של הקהילה הספרדית , מורשת התקופה הקודמת , להטרוגניות גוברת והולכת בצביון התרבותי והארגוני של החברה . היסוד המזרח אירופי , שהיה שולי למדי במאה השמונה עשרה , הלך והתחזק ויצר דפוסים חדשים שתלותם בקהילות הספרדיות הצטמצמה . גם על הקהילות הספרדיות עצמן עברו שינויים דמוגראפיים , ובכמה מהן גבר היסוד הצפון אפריקני והכריע את הצביון התרבותי והלשוני של הספרדים ! השימוש בג'וךזמו ( ספרדית יהודית ) פסק , והתרחב השימוש בערבית היהודית לגווניה . תהליכים אלה הקנו ליישוב הישן אופי רבגוני ביותר , והתפוצות השונות התקיימו זו בצד זו אולם לא התגבשו לכדי חברה אחידה . במאה התשע עשרה הגיעה רבגונית וו לשיאה \ עליונותם של הספרדים נתערערה , ואילו תורם של רעיונות לאומיים ששאפו למיזוג הקבוצות השונות וליצירת דפוסי תרבות חדשים ואחידים עדיין לא בא . כמוכן זה דמה מבנהו הסוציולוגי של היישוב לזה של ערי אירופה בימי הביניים ; הקבוצות האתניות השונות שמרו על הווי חיים נפרד , שהוכר על פי החוק והמנהג ונתחם לאי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור