5. התגבשותו של היישוב הישן בארץ־ישראל: המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד

. 5 התגבשותו של היישוב הישן בארץ ישראל : המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד תהליכי העיור , שהפכו חלק ניכר מיהודי אירופה וארצות המזרח ליושבי ערים , שינוי הפרנסות המסורתיות של היהודים והניתוק מן המערכות הכלכליות של ימי הביניים , פירוקן של המסגרות החברתיות המסורתיות שבהן היו היהודים נתונים והשתלבותם המואצת בארגונים בעלי גוון מודרני יותר — כל אלה התרחשו הרחק מארץ ישראל והגיעו אל היישוב הישן באיחור , בצורה ממותנת ובלתי מחייבת . "שוליות" זו נבעה , בעיקרו של דבר , מהימצאותה של ארץ ישראל בשולי תהליכי המודרניזאציה שעברו על אירופה במאות השמונה עשרה והתשע עשרה , אך גם מהיחלשותה של הזיקה המסורתית של יהודי אירופה לארץ אבותיהם . המשכיות הזיקה המסורתית למעשה היו שנות הגיבוש והצמיחה של היישוב הישן תקופת מעבר בין התקופה שבה עדיין נתקיימו ךוב המערכות הרעיוניות והכלים הארגוניים של זיקת היהודים המסורתית לארץ ישראל לבין צמיחתה של מערכת האידיאות והארגונים של התנועה הלאומית המודרנית , שהעמידה אלטרנאטיבה בת קיימא לזיקה המסורתית . בשלהי המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה עדיין התקיימה הזיקה המסורתית , והיא באה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור