למעלה ו זוג יהודי בלבוש המקובל בירושלים, מאמצע המאה התשע־עשרה (על־פי ציורה של אוולד?.(?