למטה: אדוארד ליר — מראה ירושלים מעל הר הזיתים, אמצע המאה התשע־עשרה.