למעלה: כתובה מעוטרת בציורי המבנים שעל הר הבית. בני הזוג שבכתובה היו מן הקהילה הגיורגיית (גרוזינית) בירושלים ?.(1896)?