ראשית גיבוש הזהות הייחודית של ערביי ארץ־ישראל

ראשית גיבוש הזהות הייחודית של ערביי ארץ ישראל כרסום האוטונומיה המקומית בשנות השלטון המצרי וגם לאחר מכן , בתקופת הרפורמות של העות'מאנים , כורסמה בהדרגה האוטונומיה של האוכלוסייה המקומית . מעתה הרגישו התושבים את נוכחותם של אנשי המנהל והשלטון ביתר שאת . מעורבותו של השלטון בחיי האוכלוסייה הלכה וגברה , והתמרמרותם של התושבים על גזרותיו ועריצותו הלכה והחריפה . במחצית השנייה של המאה התשע עשרה אף החלו להישמע יותר ויותר הסתייגויות מזכותם של העות'מאנים לח'ליפות , והסיבות למרירות ולביקורת השתנו משכבת אוכלוסייה אחת למשנה . המשטר הריכוזי שניסו העות'מאנים לכפות על הפרובינציות הערביות פגע במעמדם הפוליטי והכלכלי של הנכבדים המקומיים , ואפילו בקרב שכבת הנכבדים העירוניים , אשר השתלבה במנהל החדש ונהנתה ממנו , נשמעה ביקורת על יעילותו של השלטון . גילויי השחיתות בקרב המנהל העות'מאני וחדירתה של התרבות המערבית ורעיונותיה הגבירו גם הם את הביקורת על השלטון , והחלה להישמע גם דרישה לתיקונים ולהרחבת השלטון העצמי . אחד הביטויים הראשונים להתארגנות על רקע לאומי ערבי ייחודי היה הקמת האגודה הבירותית ב . 1875 / 6 אגודה זו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור