4. מהזדהות כלל־אסלאמית לראשית התנועה הלאומית: אתגר ההתמערבות, הציונות וההתיישבות היהודית