3. התפתחות זהותה התרבותית של החברה הערבית בארץ־ישראל