ההנהגה הכפרית ומוסדות הכפר

ההנהגה הכפרית ומוסדות הכפר שיח'ים של הנפות ומעמדם כאמור , עמד בדרך כלל מעל השיח'ים של הכפרים השיח' של הנפה ( הנאחיה , ( ולסמכותו היו נתונים 30-5 כפרים . לעומת שיח' הכפר , אשר סמכויותיו וכוחו הפוליטי והכלכלי היו מוגבלים לכפרו , נהנה שיח' הנאחיה ממעמד גבוה ומיוקרה רכה . בדרך כלל היה לכל נאחיה שיח' אחד , אך לעתים נשאו בתפקיד זה שניים . בדרך כלל היה שיח' הנאחיה אחד מראשי המשפחות הגדולות והחזקות שבאיזור . להלכה יכול היה כל ראש חמולה גדולה או כל שיח' של כפר להפוך לשיח' של הנאחיה , אולם על פי רוב עבר תפקיד זה בירושה במשפחות התקיפות , וההתמודדות על התפקיד לוותה בסכסוכים ממושכים ועקובים מדם . כבר במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה התחזק מעמדם של השיח'ים של הנפות על חשבון השלטון המרכזי . מבחינה זו דמה תהליך התחזקותם של השיח'ים המקומיים לתהליך התחזקותם של הכוחות האוטונומיים בעיר , כמו העלמא והאץיאן . השיח'ים של הנפות היו פעילים בעיקר באזורים ההרריים , ואילו בשפלה ובעמקים כמעט אין עדויות על מעמד עצמאי דומה של ראשי נפות . את ראשי הנפות מינה הוואלי של הפלך . הם היו המלתזמים — חוכרי המסים — בנפותיהם ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור