התיישבות ערבית במישור החוף: כפר טיפוסי שבתיו הם בקתות חומר.