מבנה החברה הכפרית

מבנה החברה הכפרית מבנה החמולה האוכלוסייה הערבית היתה מורכבת ברובה מתושבי כפרים ועיירות כפריות . היחידה הארגונית הבסיסית של החברה הערבית הכפרית היתה החמולה . בראשה עמד השיח , ' אשר ייצג אותה לפני השלטונות ולפני החמולות האחרות . החמולה נחלקה לכמה בתי אב , אלה נחלקו למשפחות מורחבות ובראש כל אחת מהן עמד האב . מבנה זה של המשפחה הפאטריארכאלית המורחבת נשמר כמעט כל המאה התשע עשרה , וזאת למרות השינויים הרבים והעמוקים שהתחוללו בתקופה זו . נוסף על השיח' של החמולה גם נבחר שיח' לכפר כולו ( שיח' אל קךיה , ( ובדרך כלל היה זה ראש החמולה הגדולה והחזקה ביותר . לעתים היו לכפר אחד שלושה או ארבעה שיח'ים אשר ייצגו אותו לפני השלטונות , ופירושו של דבר , שאפילו בדרגים הנמוכים ביותר הצטיינו השלטון והמנהל בארץ בפירוד רב ובחוסר ריכוזיות . בהשוואה למצרים , למשל , היה הפיצול בארץ רב מאוד , והאוכלוסייה הכפרית , בעיקר באזורים ההרריים , נהנתה מאוטונומיה נרחבת . השיחיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור