המבנה החברתי־כלכלי בעיר: שכבות הביניים והשכבות העממיות

המבנה החברתי כלכלי בעיר : שכבות הביניים והשכבות העממיות גילדות הסוחרים ובעלי המלאכה בחכרה העירונית היו הסוחרים ובעלי המקצוע מאורגנים בגילדות נפרדות — "טאיפה . " התארגנות זו נועדה לשמור על האינטרסים המשותפים , למנוע תחרות בין החברים ולשמור את המונופול על תחומי העיסוק בתוך המשפחות . גם במאה התשע עשרה נלחמו סוחרים שמכרו סחורה מסוימת ובעלי מקצוע משותף לריכוז חנויותיהם באותו הרחוב , ויש עדויות שלפחות במחצית הראשיונה של המאה שילמה כל קבוצה את המסים במשותף . בראש כל גילדה עמד שיח , ' וכמו בכל מקום שימש השיח' גם כאן מייצגה של הגילדה לפני הגילדות האחרות ולפני השלטונות . הסוחרים העירוניים סחרו במוצרים מתוצרת מקומית וגם בסחורה שיובאה מארצות קרובות ורחוקות . בעלי המלאכה נחלקו לשני סוגים עיקריים : האחד — בעלי מלאכה שייצרו לפי הזמנת הלקוחות , ועיקר עבודתם ותוצרתם יועדה , כמובן , לשוק המקומי ; עם אלה נמנו נקחים וחרשי ברזל , פחחים ונגדים , חרשי נחושת ועורפים . הסוג השני — כעלי מלאכה אשר לפחות חלק מתוצרתם יועד לשיווק בארצות השכנות . עם אלה נמנו קדרים , אורגים וחוצלים , יצרני דברי מתיקה ובעלי מלאכה שייצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור