לפני שער יפו, צילום משלהי המאה התשע־עשרה. תורכים, ערבים, יהודים ונוצרים אירופים נטלו חלק בתהליכי העיור בערי הארץ המרכזיות, ובראשן בירושלים.