מבנה החברה הערבית

מבנה החברה הערבית הריבוי הטבעי , השפעתם של השלטון העות'מאני והשלטון המצרי , חדירת הזרים ונוכחותם כארץ ישראל — כל אלה השפיעו בעיקר על מבנה החברה הערבית העירונית , אך גם על מבנה החברה הכפרית והשבטית , והביאו לתמורות בארגון החברתי והפוליטי של ערביי ארץ ישראל . מן הבחינה התרבותית לא השתנתה החברה הערבית , שהיתה שמרנית בעיקרה , וביסודה היא נשארה חברה מסורתית , קנאית לדתה ועוינת את הנוכחות המערבית והאירופיזאציה של הארץ . עיר , כפר ונוודים בהעדר נתונים מהימנים יקשה לשחזר את התמורות הדמוגראפיות שעברו על החברה הערבית במאה התשע עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה , ומרבית המקורות לעניין זה הם רשמים שמידת דיוקם מוטלת בספק : עם זאת מצטיירת תמונה של אוכלוסייה שהוכפלה , ואולי אף שילשה את עצמה , במרוצת התקופה ושל חברה הטרוגנית ורבת ניגודים . מתוך 300-250 אלף תושבים שמנתה אוכלוסיית הארץ בתחילת המאה התשע עשרה גרו כ 50 אלף ( ערבים מוסלמים ונוצרים ) בערים . כמספר הזה היו נוודים — בדווים — אשר התרכזו בעיקר במדבריות הנגב בדרום , לאורך הבקעה ובאזורי החוף והעמקים , ובמספרים קטנים יותר בשולי האזורים ההרריים . השאר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור