ו. המעצמות בארץ־ישראל ערב מלחמת־העולם הראשונה

ו . המעצמות בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה מעמד המעצמות בארץ ערב המלחמה בשלהי שלטון התורכים גילו מעצמות אירופה עניין גובר והולך בארץ ישראל . הזיקה הדתית לארץ ואינטרסים מדיניים וכלכליים הניעו את העולם הנוצרי לפעילות שוקקת בחבל ארץ זה של הקיסרות העות'מאנית , ותוך דור או שניים הפכה ארץ ישראל מפרובינציה נידחת ורדומה לאחד המחוזות ההומים והמשגשגים ביותר בקיסרות . לשלל הגורמים שפעלו בארץ עד מלחמת העולם נוספו היהודים , ובעשורים האחרונים לשלטון התורכים כבר היו לכוח דינאמי שהטיל את צלו על פעילות ארצות העולם הנוצרי כולו . הנשמת " האיש החולה" בד בבד עם התפתחותה של ארץ ישראל בדור האחרון לשלטון התורכים חלו תמורות מפליגות לא פחות בקיסרות ובזירה הבינלאומית . באופן חד משמעי העדיף עתה הרייך  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור