ה. פעילותן של מדינות אחרות בארץ־ישראל: אוסטריה, איטליה, ספרד וארצות־הברית

ה . פעילותן של מדינות אחרות בארץ ישראל : אוסטריה , איטליה , ספרד וארצות הברית האינטרסים של אוסטריה בארץ ישראל שאיפות אוסטריה בארץ ישראל n המדינות האחרות שפעלו בארץ ישראל היתה אוסטריה , לפחות בתחילה , בעלת השאיפות הגדולות ביותר . בשנת 1840 עוד השתתפו יחידות אוסטריות במבצע לסילוק המצרים 1 xrodfr שכבשו מידי התורכים , וכתוצאה מכך היתה גם אוסטריה שותפה פעילה בנסירן המעצמות למצוא פתרון נוצרי נאות לשאלת עתידה של ארץ ישראל . אחר שהניסיון הזה לא עלה יפה . הפעילו האוסטרים לחץ על האפיפיור ופעלו למען החייאת הפאטריארכאט הלאטיני בירולשלים כדי להתמודד עם הקמת ההגמונות הפרוטסטאנטית , ומתוך תקווה שבכך תזכה אוסטריה , במסגרת הפאטריארכאט החדש , ליתר תוקף מול תביעתה של פריס לפרוטקטוראט בלבדי על כלל הקאתולים ומוסדותיהם בארץ . " ההוספיץ האוסטרי"  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור