כניסתו של הקיסר וילהלם השני דרך שער יפו, שנפרץ במיוחד לקראת ביקורו ואפשר כניסת מרכבות לתוך העיר. פריצת הדרך המדינית שהרצל קיווה לה בעת ביקורו של הקיסר הגרמני לא התגשמה.