הקונסול הרוסי האחרון, אנדרי קרוגלוב, ובני ביתו, ?.1912? מימין — אברהם סולומייק, הביל"ויי לשעבר, שכיהן כמפקח על שירותי הדואר הרוסי בערי המזרח וקישר בין הקונסוליה לבין השלטונות ועולי הרגל.