ג. "רוסיה הקדושה" והארץ הקדושה: הנוכחות הרוסית בארץ־ישראל

ג . "רוסיה הקדושה" והארץ הקדושה : הנוכחות הרוסית בארץ ישראל הצליינות הרוסית והעדה היוונית אורתודוקסית פעילותה של האימפריה הצארית בארץ ישראל נבדלה מפעילותן של יתר המעצמות בעיקר בשל שני נתונים : הצליינים הרוסים והעדה היוונית אורתודוקסית . בלב מרבית בני " רוסיה הקדושה" פיעמה זיקה דתית עמוקה ל"ארץ הקדושה , " ורוב הרוסים ראו באמת ובתמים בארץ ישראל חלק ממשי מעולמם , אף על פי ש"המקומות הקדושים" היו בשליטת הכופרים . משום כך היתה גם הצליינות מרוסיה לארץ ישראל צליינות עממית אמיתית , אשר הן מבחינת המספר הן מבחינת האמונה שבלב היתה גדולה לאין שיעור מן הצליינות שמשאר העולם הנוצרי גם יחד . במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה , כאשר החלה פעילות המעצמות בארץ ישראל , עוד לא הספיקו צרפת ובריטניה — יריבותיה העיקריות של רוסיה בארץ — לבסס את פעולתן , וכבר נהנתה רוסיה מעמדת יתרון טבעית ובלתי מעורערת בתחום הצליינות . כבר בפסחא 1840 דיווח יאנג , סגן הקונסול הבריטי הראשון בירושלים , במורת רוח רבה על קהל הצליינים הרוסים הנלהבים והקנאים שהגיעו לירושלים , וטען כי "רבים מהם חיילים ותיקים במדיהם . " נוכח תנועת הצליינות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור