חסות ונסיונות פרודוקטיביזאציה: גייימס פין, הקונסול הבריטי בירושלים בשנים ?,1863-1846? ואשתו אליזבת. ספרו "עיתות סופה" הוא תעודה חשובה לקורות הארץ במאה התשע־עשרה.