ב. האינטרסים של בריטניה ונוכחותה בארץ־ישראל

ב . האינטרסים של בריטניה ונוכחותה בארץ ישראל ארץ ישראל והשמירה על שלמות האימפריה העות'מאנית מדיניות * י ^ נאריזם דאגתה העיקרית של בריטניה בארץ ישראל , אשר הנחתה את כל פעולותיה למן שלהי המאה השמונה עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה , היתה שמא תהפוך הארץ לבסיס פעולה של מעצמה עוינת או מתחרה , שממנו אפשר יהיה לפגוע באינטרסים החיוניים של בריטניה במזרח , זאת על רקע מדיניותה לנסות ולשמור על שלמות האימפריה העות'מאנית ולמנוע את התפוררותה . על שיקול מדיני אסטראטגי זה נוספו גילויים של אהדה מיוחדת לזיקתו של עם ישראל לארץ ישראל ולרעיון "שיבת היהודים , " אשר נפוץ אז ברחבי העולם הפרוטסטאנטי ובבריטניה זכה בתמיכת החוגים הנוצריים הרחבים ביותר . שלא כצרפת לא שאפה בריטניה לרשת את ארץ ישראל , וככל הנראה , אף שהיתה ערה מאוד לכל הקורה בארץ , לא הזרימה אמצעים מקופת המדינה כדי לחזק את נוכחותה בריטניה ונפוליאון  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור